Podnikatelé budou zdarma a přehledně informováni o povinnostech vyplývajících z platné legislativy a zároveň o všech nástrojích podpory podnikání nabízených rezorty a státními agenturami.

NESPLNĚNO – Zejména v době koronavirové pandemie si podnikatelé, kteří kvůli vládním nařízením museli dočasně přerušit svou činnost, stejně jako ostatní občané opakovaně stěžovali na chaotický způsob přijímání protiepidemických opatření. Pomoc pro některé obory přicházela se zpožděním a mnozí krizí postižení podnikatelé na ni vůbec nedosáhli.

Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – Podnikatelé s ročním příjmem do jednoho milionu mohou od letošního roku nově dobrovolně využít paušální daň, která se skládá z odvodů na sociální a zdravotní pojištění navýšených o částku 100 korun. Loni kvůli koronavirové krizi také živnostníci mohli podat svá daňová přiznání za předchozí rok až do 18. srpna. Na konci února byl spuštěn nový portál Moje daně, jehož prostřednictvím lze plnit daňové povinnosti elektronicky.

Navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru.

NESPLNĚNO – Elektronická evidence tržeb (EET) byla loni pozastavena – její odklad byl schválen až do konce roku 2022. Vláda její údajně dočasný konec odůvodnila koronavirovou krizí, podle opozice a expertů ale EET skončila definitivně.

Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a instituce do každého počítače. Podpoříme koncentraci elektronické komunikace mezi státem a podnikateli do jednoho místa.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – Takzvané Digitální Česko by mělo každému přinést „digitální identitu“, v níž by měly být všechny služby státu dostupné na jednom místě. Podle nedávné zprávy neziskových organizací Rekonstrukce státu a Hlídač státu je ale takových identit více, a všechny služby lidem nezpřístupňují. Řada z nich je přístupná pouze uživatelům, kteří mají s portálem propojenu datovou schránku.

Všechny nové IT systémy budou před ostrým spuštěním uživatelsky testovány.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – S novými systémy jako eRecept nebo eNeschopenka se uživatelé sžívají úspěšně, jiné však nezvládly velký zájem uživatelů a zkolabovaly ihned po svém spuštění – například elektronická dálniční známka, stejně jako nedávné elektronické Sčítání lidu.

Cílem podpory pro všestranný rozvoj venkova bude mimo jiné zavedení pobídek k zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích, rozšíření vysokorychlostního internetu či podpora rodinných firem.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – Rodinné firmy mohou na základě dobrovolné registrace žádat o bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky. Zejména rozšíření vysokorychlostního internetu na venkově ale vázne, aktivity v tomto směru provádějí zejména sami mobilní operátoři.