Hospodářská komora upozorňuje, že strany největší potíže podnikatelů příliš neřeší, místo toho se soustřeďují na zavádění nových daní, pokut a zákazů.

„V některých volebních programech, zejména ČSSD, KSČM a SPD, dokonce přežívá až křečovitá nenávist vůči těm, kteří jsou pracovitější, ochotní podstupovat rizika a vzít na sebe odpovědnost za jiné – k živnostníkům, zaměstnavatelům a podnikatelům vůbec,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vadí mu také příliš vysoké odvody, které zaměstnavatelé musí platit ze mzdy zaměstnanců.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků v minulých dnech uskutečnila srovnání volebních programů kandidujících stran z pohledu podnikatelského prostředí. Zmiňuje v něm, že se všechny politické strany shodnou na potřebě digitalizace státní správy a snížení administrativní zátěže.

Nové povinnosti pro podnikatele v končícím volebním období přineslo zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Vláda ji ale kvůli koronavirové krizi pozastavila až do konce příštího roku. Programy koaličních stran ANO a ČSSD ale o budoucnosti EET cudně mlčí. To Piráti+STAN chtějí její výsledky důkladně zhodnotit, než se rozhodne o jejím opětovném zavedení či zrušení. SPD rovnou bez řečí navrhuje s EET zcela skoncovat.

Jaký je skutečný přínos EET? 

Podle Jakuba Černého z iniciativy Rekonstrukce státu podle dostupných informací přitom zatím nelze skutečný přínos zavedení EET přesně zhodnotit. „Je to téma, kterému se všichni jakoby vyhýbají,“ řekl Černý Deníku. „Podle mě zřejmě doufají, že když se tomu nebudou věnovat, tak to nějak vyšumí,“ konstatoval.

Jedním z témat, jimiž se Rekonstrukce státu dlouhodobě zabývá, je transparentnost veřejných zakázek. Také ony jsou pro malé a střední firmy důležité, i proto iniciativa doufala, že politici splní své sliby a způsob jejich zadávání zkvalitní. „Současná vláda tu reformu slibovala, ale neudělala ji, a ani ve svém programu se jí nevěnuje uchopitelným, podrobným způsobem,“ tvrdí Černý.

To podle něj ale naopak dělají Piráti+STAN, například návrhem o reformu Úřadu pro reformu hospodářské soutěže. „Tvrdí, že chtějí, aby jeho rozhodování bylo méně závislé na jeho předsedovi i na případných politických vlivech,“ podotkl Černý. U koalice Spolu se mu zase líbí zájem o snížení zahlcení podnikatelů administrativou.

„Dneska už se málokdo vyzná v tom, jaké všechny povinnosti vlastně má, co všechno musí plnit,“ připomněl. „Strany Spolu říkají, že chtějí, aby vznikl centrální přehled povinností, a na jeho základě chtějí udělat úpravy ke zmenšení kontrolní zátěže,“ konstatoval Černý.

Hospodářská komora doufá, že strany ještě svůj přístup k podnikatelům přehodnotí a bude k nim vstřícnější. „Nechceme jakkoli zasahovat do předvolebního boje politických stran, nicméně pokud budou plány realizovány podle zveřejněných volebních programů, země promarní potenciál a do dalších voleb bude přešlapovat na místě,“ dodal její prezident Dlouhý.

Co strany například slibují podnikatelům

ANO
- plnou digitalizaci služeb pro živnostníky, všechny formuláře mají být předvyplněné a interaktivní
- elektronický „budíček“ povinností pro OSVČ formou jednoduché aplikace
- sjednocený a přehledný portál pro kontroly podnikatelů, jejichž počet slibují minimalizovat
- podporu mladým lidem v zakládání nových firem a podnikání
- cílená podpora rodinného podnikání

ČSSD
- nižší daně pro malé a střední podniky a vyšší pro největší korporace (k dosavadní snížené a standardní sazbě by se přidala ještě nová zvýšená)
- zavedení možnosti čerpat ošetřovné za stejných podmínek jako pro zaměstnance i pro OSVČ, které si platí nemocenské pojištění
- dotace pouze pro malé a střední podniky, velkým firmám pomáhat jen formou úvěrů nebo garancí
- podpoření živnostníků k organizování řemeslnických družstev, která jim pomohou zvýšit efektivitu výroby
- podpora podnikání na venkově a motivace k zaměstnávání lidí v malých a málo rozvinutých obcích

KSČM
- zavedení efektivního systému evidence tržeb proti šedé ekonomice a daňovým únikům
- podpora místního živnostenského podnikání: zjednodušení administrativy, přístupu k financím i informacím
- revize a zjednodušení daňových zákonů pro živnostníky, snazší on-line komunikace s úřady
- státní investice i pro drobné a střední podnikatele
- podpora malých a středních podnikatelů, kteří se budou podílet na praktické přípravě učňů

Piráti + STAN
- omezení administrativních povinností pro podnikatele
- zjednodušení začátků podnikání: zavedení jednoduchých nástrojů zaručujících soulad s nároky ze strany státu (účetní kalendář, kalendář upozorňující na všechny termíny, vzory smluv)
- zrušení 3. a 4. vlny EET, případně důkladné rozhodování, zda EET úplně nezrušit
- lepší využití fondů EU i národních zdrojů pro místní podniky i zemědělce, podpora hospod, živností, družstev a rodinných hospodářství
- změna daňového systému aby motivoval k práci, podnikání, inovacím

Přísaha
- zvýšení limitu pro paušální daň u OSVČ z jednoho milionu korun na dva
- zlepšení přístupu ke státním zakázkám pro menší firmy a podnikatele
- konec šikany některých živnostníků ze strany úřadů a naopak nekontrolování jiných
- vše by se mělo zkontrolovat během jediné návštěvy, na níž by se dohodly orgány státní správy. Zavedení sdílených kalendářů kontrol
- pro občany bezpečná, praktická a dostupná digitalizace

SPD
- snížení daňového zatížení živnostníků, drobných podnikatelů a firem, paušální daň pro živnostníky
- sjednocení odvodů živnostníků a firem do jedné platby, výpočet plateb DPH ze skutečně zaplacených faktur
- podpora podniků, které platí daně v ČR
- zrušení EET
- nemocenské pojištění pro živnostníky má zahrnovat i právo na ošetřovné při péči o nemocné děti

SPOLU
- vytvoření přehledu povinností pro podnikatele, zrušení nejméně pětiny regulací, zákonů a vyhlášek
- efektivnější a digitalizovaná veřejná správa. Lidé si budou moci vybírat, zda dají přednost digitální či papírové komunikaci
- rozvoj Portálu podnikatele jako digitální brány do veřejné správy
- podpora venkovských podnikatelů a drobných živnostníků
- sjednocení a zjednodušení povinností podnikatelů vůči státu. Možnost uhradit platby na jednotném inkasním místě, zrušení zdvojených a zbytečných požadavků, komunikace se státní správou by měla být řízena jednotnými, jasnými a předvídatelnými pravidly

Zdroj: volební programy stran