Soubor lidových staveb Vysočina srdečně zve návštěvníky na předvánoční jarmark, který se koná v neděli 7. prosince od 9 do 15 hodin. „Z Hlinska na Dřevíkov je možná doprava svozovým autobusem. Odjezd ze sídliště od Růže je v 9.30 a 12,30 hodin, na nádraží autobus zastaví v 9,45 a 12,45 hodin. Ze Dřevíkova spoj odjíždí ve 12,00 a 15,30 hodin,“ informuje vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová.