Rozkrajování jablek - U štědrovečerní večeře se při této pověře určovalo, jak to bude se zdravímčlenů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý, zvlášť pěkná hvězdička charakterizovala dlouhý život. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého. Křížek nebo zkažené jablko signalizovaly nemoc, krátký život či smrt.

Ryba tradičně patří na slavnostně prostřený stůl v mnoha zemích. Jak se rybáři shodují, přibývá stále více zákazníků, kteří dávají přednost před kaprem jiným rybám, například pstruhu, štice či candátovi.

Ryba je také symbolem křesťanství. druhý obecně rozšířený symbol křesťanství je primitivní schéma ryby, v prvotní církvi byla symbolem nejrozšířenějším. Původ symbolu lze spatřovat v kombinaci dvou faktorů - jednak řada Kristových učedníků byla původem rybáři a Kristus svých dvanáct později označil za rybáře lidí, jednak řecké slovo Ichthys (ryba) je i zkratkovým slovem pro obrat Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel.

Jakub Jan Ryba byl hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční.

Rolničky - Populární píseň Rolničky, rolničky (v originále Jingle Bells) se stala prvním popěvkem, který zazněl z vesmíru. Zazpívala jej posádka americké vesmírné lodi Gemini.

(red)