Návštěvníci se přesvědčili, že vychází vstříc všem realizovatelným nápadům a projektům svých klientů. Agora otevírá prostor mladým lidem, nabízí jim možnost strávit zde svůj volný čas, přijít se svým nápadem, názorem či problémem.

Agora ve Štěpánkově ulici je nízkoprahovým klubem pro mladé dospělé a vychází vstříc všem realizovatelným nápadům a projektům svých klientů. Je jedním ze čtyř nízkoprahových klubů občanského sdružení Šance pro Tebe, které funguje vChrudimi již řadu let. Ve svých aktivitách se snaží pomoci jednotlivci, či skupině, v seberealizaci a začlenění do společnosti.

Agora otevírá prostor mladým lidem, nabízí jim možnost strávit zde svůj volný čas, přijít se svým nápadem, názorem či problémem. A to každé pondělí, středu a čtvrtek od 16:00 do 21:00 hodin. Po celou dobu je zde přítomen kontaktní pracovník. VAgoře je kdispozici vstupní, nově zrekonstruovaná místnost sbarem, sál spódiem a světelnou a zvukovou technikou, klubovna sdataprojektorem a flipchardem, horolezecká stěna a hudební zkušebna pro začínající kapely.

Agora je místem ksetkávání mladých lidí. Je přátelská, otevřená a dává šanci každému. A takových míst vcentru Chrudimi mnoho není.