Prostřednictvím ukázek pověstí a pověrečných vyprávění se mohou návštěvníci setkat s místy českomoravské vrchoviny tak, jak je možná neznají. Záměrem autorů výstavy bylo mimo jiné poukázat na možnost využití těchto pověstí při poznávání regionální historie. Výstavu doplňují výtvarné práce žáků a studentů, kteří se zúčastnili loňského programu Živá historie, který byl věnován právě tematice lidového vyprávění. Expozice je instalována v objektu čp. 162 a bude zde umístěna až do 8. července.

Sebraná lidová vyprávění poslouží jako podklad pro vydání brožurky, která bude určena hlavně dětem. Na vydání této publikace dostali pracovníci Souboru lidových staveb Vysočinagrant z Ministerstva kultury. Publikace bude mít formu pracovních listů a k dispozici bude v nejbližší době.

Linda Vojancová