Rekonstruovaná Široká ulice a silnice v Heřmanově Městci patří mezi čtyři projekty, ucházející se o ocenění v celostátní soutěži v rámci Pardubického kraje. Mezi vítězné projekty může být rozděleno až 300 tisíc korun, udělena jim může být také cena časopisu Moderní obec.