"V sobotu 25. dubna totiž uplyne 100 let od narození českého hudebního skladatele Jaroslava Doubravy, který bezesporu zaujímá jedno z čestných
míst v bohaté galerii významných chrudimských rodáků a patří k nejvýznamnějším osobnostem české hudby válečných a poválečných let," uvádí starosta Jan Čechlovský

"Sté výročí narození tohoto skladatele si připomeneme dvěma akcemi. V pátek 24. dubna to bude přednáškou Jaroslava Havlíka, která se začne v 17 hodin v přednáškovém sále Muzea, v sobotu 25. dubna potom proběhne od 15 hodin na hřbitově U Kříže pietní akt s následným koncertem sboru Salvátor v kostele Povýšení sv. Kříže. Srdečně zveme nejen všechny občany Chrudimi na výše zmiňované akce i další projekty v rámci Chrudimského roku hudby," dodává na závěr starosta Jan Čechlovský.

Jaroslav Doubrava se narodil v roce 1909 v Chrudimi v rodině sladovnického dělníka a hospodyně – posluhovačky, v našem městě i maturoval na učitelském ústavu. Po krátkém působení na Podkarpatské Rusi a vojenské službě v Turčanském Martině pedagogicky pracoval v Pardubicích, později v Přelouči a za okupace v rodné Chrudimi na chlapecké měšťanské škole. Po válce se stal referentem a později i dramaturgem hudebního oddělení Čs. rozhlasu v Praze.
Jaroslav Doubrava zemřel v roce 1960 v Praze. Starší ze dvou skladatelových dcer, Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc., je významnou českou muzikoložkou, a mj. se aktivně podílí na přípravě muzikologické konference „Československá hudba a totalita“ a na redakci připravovaného sborníku studií této konference, která proběhne v Chrudimi v pátek 22. května 2009. V letošním roce jí bude udělena Cena starosty města.

Více informací nejen k Jaroslavu Doubravovi najdete na www.rokhudby.cz.