Pořadatelem festivalu je společnost při České televizi Člověk v tísni a festival je tento rok oficiální doprovodnou akcí předsednictví ČR v EU.Regionálním pořadatelem je občanské sdružení Šance pro Tebe, které pořádá festival v Chrudimi již po čtvrté, a podílí se na něm tým pracovníků klubu Agora za nezbytné pomoci dobrovolníků.

„Tento rok je festival symbolicky věnován generaci diváků, kteří se narodili a dospěli za demokracie,“ říká vedoucí Aktivačních programů o.s. Šance pro Tebe Leona Hniličková. „A pro nás v Chrudimi je radostí, že festival dospěl do 4. ročníku, a že si zde našel své diváky v různém věkovém rozmezí,“ dodává.

Hlavní program festivalu se odehraje v klubu Agora, od 06. do 08. dubna, kdy návštěvníci budou moci shlédnout 6 dokumentárních snímků a po kterých bude následovat debata s pozvanými hosty. Festival slavnostně zakončíme 9. dubna představením divadla Mimotaurus – Hrozné příběhy.

V průběhu festivalu bude otevřen bar a Nekuřácká Férová kavárna, kde si návštěvníci mohou zakoupit či ochutnat produkty „Spravedlivého obchodu“- Fair Trade.

Nedílnou součástí festivalu jsou projekce pro základní a střední školy. Tento rok se školních projekcí zúčastní celkem 8 škol z Chrudimska. „Školní projekce jsou, v Chrudimské části, hlavní osou festivalu, v Agoře proběhne 21 projekcí, kterých se odhadem zúčastní přes 700 studentů,“ informuje Leona Hniličková. "Co je na tom vůbec nejvíc potěšující, je fakt, že o projekce si říkají sami studenti svým vyučujícím,“ podotýká Hniličková.

Festival probíhá za podpory Města Chrudim, Pardubického kraje ve spolupráci s Chrudimskou besedou a o.s. Terra Madoda. Záštitu nad festivalem v Chrudimi převzal starosta města Jan Čechlovský a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.