Každý z hostů, kteří si knihu „České Lhotice – oppidum na úpatí Železných hor“ zakoupili přímo na místě, si ji mohl nechat podepsat od jejích autorů Alžběty Danielisové a Tomáše Mangela. Kniha je završením pětiletého úsilí obou autorů a najdete v ní mimo jiné i unikátní trojrozměrné modelace pravěkých nádob nebo nejnovější poznatky z výzkumu oppida .

(spa)