„Do nejužší nominace se dostalo dalších pět vynikajících souborů z Čech, Moravy a ze Slezska, tedy konkurence nadmíru silná. Z nich byl Kohoutek oceněn jako nejlepší.

Toto prvenství chrudimského souboru je velmi cenné. Jde o jedinou podobnou soutěž v této oblasti, hlasujícími je bezmála dvě stě členů poroty sestavené z odborné veřejnosti,“ říká výtvarnice Kamila Skopová, která se souborem dlouhá léta spolupracuje.

Národopisný soubor Kohoutek, který v roce 2009 oslaví již pětadvacet let své existence, v roce 2008 reprezentoval Chrudim i celou republiku na prestižním mezinárodním festivalu v Jižní Koreji. Znají jej také diváci tuzemských festivalů, například ve Strážnici či Rožnově pod Radhoštěm.

Kohoutek je nejlepším souborem v zemi

Chrudimský národopisný soubor Kohoutek není třeba čtenářům dlouze představovat. Znají ho z účinkování na kulturních chrudimských akcích, pravidelně se účastní tradičních Obžinek na konci prázdnin, do svého každoročního „Trochu vánočního“ pořadu připravuje vždy něco nového, zajímavou premiéru scénického folkloru.

V loňském roce reprezentoval Chrudim i celou republiku na prestižním mezinárodním festivalu v Jižní Koreji a bezesporu sklidil velký úspěch. Z významných tuzemských festivalů, kterých se soubor účastnil, jmenujme například Národopisnou slavnost v Praze, MFF Strážnice, Rožnovskou valašku a jiné podniky.

Soubor Kohoutek vzpomene v letošním roce čtvrtstoletí své existence. K tomuto výročí dostali „Kohoutci“ první a velmi významný dárek. V sobotu 18. dubna 2009 převzal Tomáš Jehlička v Divadle Bolka Polívky v Brně ocenění FOSKAR 2008 za nejlepší folklorní soubor České republiky. (Foskar je jakási obdoba filmových Oskarů, pochopitelně pouze v rámci České republiky v oblasti lidové kultury.)

Bylo předáno dalších sedm ocenění v kategoriích zpěvák, muzika, nosič, program, sbor roku, dále ocenění za významný přínos k rozvíjení lidové tradiční kultury, a také byl, jako každý rok, jeden z „bardů“ folkloru uveden do síně slávy – letos do ní vstoupil Martin Hrbáč, legendární primáš muziky z Horňácka. Do užší nominace se dostalo dalších pět vynikajících souborů z Čech, Moravy i ze Slezska, tedy konkurence nadmíru silná. Z nich byl Kohoutek oceněn jako nejlepší. Toto prvenství chrudimského souboru je velmi cenné. Jde o jedinou podobnou soutěž v této oblasti, hlasujícími je bezmála 200 členů poroty sestavené z odborné veřejnosti. Národopisný soubor Kohoutek prošel za pětadvacet let své činnosti vývojem a změnami, které provázejí každý kolektiv tvořivých lidí.

Rozdíly názorů na pojetí tradičního folkloru, náročnost práce i způsoby prezentace lidové taneční a hudební kultury vyústily nakonec po dvaceti letech k výměně vedení souboru. Soubor Kohoutek dnes preferuje tvrdou, náročnou a cílevědomou práci. O perspektivnosti jeho přístupu k prezentaci lidových tradic svědčí mimo jiné i vyhlášení Kohoutku nejlepším souborem republiky. Z ocenění mají velkou radost všichni souboráci, neúnavný a přísný vedoucí souboru Tomáš Jehlička, jeho žena Šárka - vynikající autorka pořadů souboru a choreografka, externí spolupracovnice „Kohoutků“ výtvarnice Kamila Skopová a dlouholetý odborný poradce a spolupracovník Miloš Vršecký.

Věříme, že národopisný soubor Kohoutek přispěl k pocitu hrdosti všech občanů a patriotů města Chrudimi i příznivců dobré kultury.

Kamila Skopová