Více než deset tisíc lidí navštívilo o uplynulém víkendu skanzen. Potvrdilo se tak, že Veselokopecký jarmark je jednou z nejvyhledávanějších akcí v roce.
„Podle ohlasu, který zaznamenáváme, odjíždějí návštěvníci domů z jarmarku spokojeni, což nás těší. Máme radost z toho, že přijelo všech devadesát lidových výrobců, mezi nimiž nechybí držitelé titulu Nositel tradice, který obdrželi od ministerstva kultury,“ řekla včera ředitelka Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová.

Lidé, kteří si o víkendu udělali výlet na Veselý Kopec, obdivovali práci Jiřího Danzingera z Olešnice, který je výrobcem modrotisku, nebo Antonína Moštěka z Vlčnova – výrobce majoliky: Iveta Dandová z Mnichova Hradiště ve skanzenu pletla tašky a další předměty z orobince. Na jarmarku měl jako tradičně svůj stánek Ladislav Rejent z Proseče, který ovládá techniku zdobení dřevěných předmětů vybíjením kovem. Jaroslav Sucháček zase návštěvníkům ukázal, jak se vyrábí kamenné brousky.

Jarmark provázel i kulturní program. V sobotu soubor Groš z Dolní Rožínky předváděl pásmo dětských her a polních prací, v neděli mezi roubenými chaloupkami procházeli členové souboru Pouličníci z Tábora. Po oba dny hrálo pro děti divadlo Orfeus.