Tento den bude zahájena expozice Jakub Schikaneder (1855 – 1924) připravená ve spolupráci s Národní galerií (NG) v Praze, informovala ČTK mluvčí NG Petra Jungwirthová. Výstava se koná v rámci 51. ročníku Výtvarného Hlinecka, končí 5. září.

„Výstava představí Schikanederova plátna v šesti samostatných oddílech od rané tvorby až po poslední rozměrné obrazy,“ uvedla Jungwirthová. Jednotlivé kapitoly, označené jako Díla sociální kritiky, Osamělá žena v krajině, Ticho večerního interiéru, Obraz opuštěné krajiny, Teskný večer ve městě a Na břehu moře, budou doplněny uhlovými a pastelovými kresbami.

Malíř pocházel z rodiny celního úředníka. I přes poměrně málo majetné rodinné poměry dostal možnost studovat. Pochopení pro jeho umělecké zaměření vycházelo z divadelně kulturní tradice rodiny, jejímž příslušníkem byl Emanuel Schikaneder, proslavený jako libretista Mozartovy Kouzelné flétny.

Jakub Schikaneder studoval v Praze a Mnichově a byl součástí takzvané generace českého Národního divadla. Ve své rané tvorbě směřující k realistickému pohledu na skutečnost hledal inspiraci v motivech z každodenního života. Tragická témata, zpočátku vycházející z dobové sociální kritiky, byla součástí Schikanederova výtvarného programu a postupně ústila do symbolicky pojaté polohy usmíření a duchovní kontemplace. Maloval často melancholicky laděné obrazy se starými ženami, jeho oblíbeným námětem byl podzim. Častými motivy v pokročilém stáří byla pražská zákoutí a nábřeží na Vltavě.

Přestože Schikanederův osobitý výtvarný projev stál ve dvacátých letech už mimo českou avantgardní scénu, jeho dílo ukázalo jednu z možných cest ve složitém vývoji moderního umění na počátku 20. století. Jeho kultivovaná a citlivá tvorba nabízející pohledy do lidských osudů od idylických motivů až k tragickému rozuzlení zůstala neopominutelnou součástí českého výtvarného dějepisu.