„Půlkulatý ročník Adámkových folklorních slavností jsme pro návštěvníky chtěli jiný a atraktivnější. Předpokládáme kromě domácích souborů také zastoupení zahraničních účastníků. Vystoupí soubory ze Slovenska, Bulharska, Řecka, Srbska ale i z Indonésie. Chtěli jsme různorodou nabídku mezinárodního folklóru. Rovněž nebude chybět jarmark,” doplňuje kulturní výčet starostka města Magda Křivanová. Termín na konci letních prázdnin 27. – 28. srpna je pro slavnosti obvyklý.

Přívětivější prostředí Betléma čeká návštěvníky příští rok, pokud bude schválena finanční dotace z EU. „Výše dotace je nastavena na 45 miliónů korun a týká se revitalizace a navazujících ploch na Betlémě. Chceme opravit jeden darovaný objekt a zcela zrekonstruovat objekt, ve kterém plánujeme městské informační centrum a stálou expozici s tradičními výrobky z Hlinecka. V návrhu je počítáno se stavbou nových sociálních zařízení,” představuje plány starostka města. Rekonstrukce se dočká i zanedbaný most přes Chrudimku a na vandaly si posvítí kamerový bezpečnostní systém. Pro větší kulturní požitek z představení je plánovaný i amfiteátr v centrálním prostoru Betléma.
Než bude rozhodnuto o budoucí podobě Betléma, letos sázejí hlinečtí na ověřené kulturní akce.

Městskou galerii ovládne od června do září tradiční 51. ročník Výtvarného Hlinecka věnované malíři Jakubovi Schikanederovi, ale také v říjnu plánovaná výstava o přírůstcích předmětů do depozitáře Městského muzea a galerie mezi lety 2000-2010. Hlinecké muzeum na jaře zdokumentuje historii Husova pomníku.

Pozadu nezůstává ani MKK Hlinečan. Ten nabídne divákům na konci března pořad s publicistou a scénáristou Josefem Klímou. V říjnu se zas mohou těšit fanoušci české rockové legendy Katapult na vystoupení v Orlovně.

„I po roce městských oslav chceme nabídnout občanům i návštěvníkům města pestrou nabídku,” dodává starostka.

RADEK LATISLAV