Případné nabytí hřbitovní stavby a hřbitovního zařízení na pražských Olšanech je už podloženo znaleckým posudkem. Ten odhaduje, že hrobka má hodnotu dosahující téměř dvanácti tisíc korun. „Rada zároveň navrhuje zastupitelstvu, aby město uhradilo nájemné hrobového místa na dvacet let dopředu. Tato částka je vyčíslena na 22 965 korun,“ uvádí místostarosta Chrudimě Petr Řezníček. Sourozenci Jiří a Jarmila Charvátovi zemřeli krátce po sobě v roce 1998. Svůj majetek odkázali městu, Státnímu okresnímu archivu a Regionálnímu, tehdy Okresnímu muzeu Chrudim. Protože umírající historik těsně před svým skonem změnil poslední vůli a majetek odkázal Rudolfu Hofericovi z Pardubic, původní dědicové se soudně ohradili a napadli tak závěť, jež je podle jejich tvrzení neplatná.

Rudolf Hoferica už nežije. Jeho syn Jiljí se nesmířil s tím, že mu soud nedal za pravdu. Podal dovolání i trestní oznámení. „Tímto Vám sděluji, že jsem materiály poslal přímo na Nejvyšší soud v Brně. A to z důvodu, že přes opakovanou žádost o vyhotovení kopií ze spisu 4C 125/99 po jejich studiu byla má žádost zamítnuta. V tomto spatřuji jednoznačné obstrukce byrokratické státní moci mně zabránit dovolání se mých zákonných práv,“ řekl Deníku Jiljí Hoferica.