Pro pardubickou komorní filharmonii to bude zároveň první vystoupení ve svém domovském kraji v nové hudební sozóně.

V neděli 21. srpna si koncertem Komorní filharmonie Pardubice s šéfdirigentem Marko Ivanovičem připomeneme 43. výročí srpnové okupace 68. Koncert bude nejen závěrem festivalu ale i událostí, která v Pardubickém kraji oficiálně připomene toto výročí. Osobní záštitu nad ním převzal vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek.

Program koncertu je koncipován v souvislosti s tímto tragickým výročím naší novodobé historie. Na úvod zazní orchestrální podání Svatováclavského chorálu v úpravě šéfdirigenta Komorní filharmonie. Symbolicky tak koncert otevře jedna z nejpamátnějších a nejvzácnějších českých písní, která kdysi plnila funkci hymny českého státu. Dnes zaznívá v kostelech nejen o svátku sv. Václava, ale i při mimořádných a slavnostních příležitostech. Následovat budou světoznámé Bachovy suity spojené do celku „Ježíč zůstává mou radostí…“.

Druhá část koncertu bude ve znamení světově neznámnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka. V podání barytonisty Národního divadla v Praze Jiřího Hájka zazní výběr z Biblických písní a na závěr jedno z nejpůsobivějších Dvořákových děl Česká suita. Možnost zaposlouchat se do nádherných tónů našeho hudebního dědictví bude v neděli 21.8. v 17 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci.

Marek Výborný