Pod názvem Ježci se sdružili studenti II. lékařské fakulty v Praze Motole. Pod vedením Dominika Blažka připravili budoucí lékaři a lékařky hodnotný program. Zazněly v něm čtyři části České mše vánoční J. J. Vrby, dvacet vánočních koled, dvě klasické skladby pro sólovou kytaru a závěrečný úryvek z Händlovy opery Rinaldo.

Studenti lékařské fakulty podali svým zdařilým vystoupením důkaz o své muzikálnosti a přispěli všem přítomným k šťastnému a laskavému nástupu do letošního vánočního období.

Vladimír Mostecký