Přivátala je královna, která prosila o pomoc při zjištění, zda se její poddaní mají dobře. Malí soutěžící se odebrali k mapě, na které zjistili trasu obchůzky po šesti stanovištích. Hráli o mouku s lakotným pekařem, házely na plechovky s portréty rytířů. Zabavily se výtečně a rodiče dvaceti z nich tudíž projevili zájem o zápis do Junáku.