Pátek 7. října 2011

Výstava 
domácích zvířat v Chrudimi

ZO ČSCH pořádá ve dnech 7. - 8. října v areálu zemědělské školy výstavu králíků, holubů a drůbeže. Pro veřejnost je otevřeno v pátek: 13 - 17 hodin, v sobotu: 8 - 15 hodin. Občerstvení je zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

Podvečerní čtení v knihovně ve Skutči

V rámci týdne knihoven se v městské knihovně uskuteční podvečerní čtení v knihovně.Co vás v knihovně čeká? Můžete si zkusit předčítat knihu nebo jen poslouchat a třeba také soutěžit, budete-li chtít. A na rozloučenou malé domácí kino ze starých časů. Máte-li chuť přineste nám ukázat svoji oblíbenou knihu. Podvečerní čtení je otevřeno všem; dětem i jejich rodičům, bratrům a sestrám, dědečkům i babičkám. Tak se přijďte k nám pobavit.Vstup je zdarma. K dispozici bude i malé občerstvení.

Výstava ovoce 
a zeleniny

Výstava ovoce, zeleniny, ekologických a zemědělských aktivit bude probíhat v areálu Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim v pátek 7. října a v sobotu 8. října vždy od 08:00 do 16:00 h. Představena bude činnost Českého svazu zahrádkářů Chrudim, Ekocentra Zelený dům a dalších organizací. V sobotu 8. října se koná přednáška Jaroslava Roda na téma „Nejčastější chyby při ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům“.Návštěvníci uvidí rovněž obrazy a keramiku. Seznámí se i s historií školy.Otevřeno je v pátek 7. října od 9 do 17 hodin a v sobotu 8. října od 9 do 15 hodin. Občerstvení je zajištěno.

Sobota 8. října 2011

Pétanque v Hořelci

Na druhý turnaj dvojic ve hře pétanque v kostýmech jste zváni 8. října do penzionu U čtyřlístku. Začátek turnaje a předpokládané ukončení: 10.00 hod. – 17.00 hod. K prezenci na turnaj přijďte mezi 9.15 – 9.45 hod. Systém: dle počtu dvojic, startovné na turnaj: 70 Kč na osobu (140 Kč za dvojici). Vzhledem k velkému ohlasu prvního turnaje v pétanque v Hořelci, rozhodlo vedení penziónu uspořádat další turnaj, kde však bude podmínkou účasti převlečení vhodné na tuto společenskou hru. Otázkou je, co je vhodný kostým, to však zůstává úkolem pro soutěžící, aby nastoupili „řádně“ společensky oděni. Existuje i verze, že Eskymáci hráli pétanque v tuleních kůžích se sobolí čapkou na hlavě. Záleží skutečně na kreativitě každého. Bližší informace u vedoucí penzionu Věry Hledíkové, mob. 732124506. Občerstvení zajištěno, po ukončení akce bude následovat,jako vždy, společenský večer pod vedení DJ Štefana.

Výstava 
domácích zvířat v Chrudimi

ZO ČSCH pořádá ve dnech 7. - 8. října v areálu zemědělské školy výstavu králíků, holubů a drůbeže. Pro veřejnost je otevřeno v pátek: 13 - 17 hodin, v sobotu: 8 - 15 hodin. Občerstvení je zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

Výstava ovoce 
a zeleniny

Výstava ovoce, zeleniny, ekologických a zemědělských aktivit bude probíhat v areálu Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim v pátek 7. října a v sobotu 8. října vždy od 08:00 do 16:00 h. Představena bude činnost Českého svazu zahrádkářů Chrudim, Ekocentra Zelený dům a dalších organizací. V sobotu 8. října se koná přednáška Jaroslava Roda na téma „Nejčastější chyby při ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům“. Návštěvníci uvidí rovněž obrazy a keramiku. Seznámí se i s historií školy. Otevřeno je v pátek 7. října od 9 do 17 hodin a v sobotu 8. října od 9 do 15 hodin. Občerstvení je zajištěno.

Pěší výlet po stopách Jany Rauchfussové

Tuto cestu si budeme moci také ve skutečnosti projít pěšky v sobotu 8. října s odborným výkladem pana Jana Bendy. Na této cestě je připraven i program pro děti. Sraz všech účastníků je na autobusové zastávce na Tylově náměstí v Hlinsku ve 12.00 hodin, kde bude připraven autobus do Krucemburku, odkud se půjde zpět do Hlinska. Výstavu dále oživí svými „stromy v obrazech” výtvarnice Šárka Teplá, půjde spíše o snové a fantazijní pojetí tématiky stromů. Výstava kreseb potrvá po celý měsíc říjen a pro návštěvníky bude otevřena vždy v odpoledních hodinách v úterý, středu a čtvrtek od 13.00 do 18.00 hodin, popř. po domluvě na požádání.

Ples s kapelou Quattro na počest 80-ti let Orlovny Hlinsko

Při příležitosti výročí 80 let od otevření Orlovny pořádá Orel Hlinsko ples, který se bude konat v sobotu 8. října 2011 od 19:30. Hraje kapela Quatro. Čeká váš i bohatá tombola a občerstvení.

Neděle 9. října

Setkání 
se Zbigniewem Czendlikem v Heřmanově Městci

Společenství Římskokatolické farnosti Heřmanův Městec vás srdečně zve v neděli 9. října na večerní rozmluvy s tak trochu jiným knězem Zbigniewem Janem Czendlikem, děkanem farnosti v Lanškrouně. Zbigniew Czendlik je osobností dobře známou ze světa médií a kultury jako příležitostný glosátor a moderátor. Možná méně je známa jeho aktivita podporující Domov pěstounské péče a další charitativní projekty. Chcete-li se s ním setkat a nahlédnout do jeho aktivit, úvah o aktuálním dění i specifickém pohledu na českou společnost, nenechte si ujít toto setkání v nedělí 9. října od 17 hodin v Rytířském sále heřmanoměsteckého zámku. Během večera bude příležitost položit i zvídavé otázky našemu hostu.

Expozice Nejsladší jest klidný spánek na Betlémě v Hlinsku

Již jen do konce října mají návštěvníci památkové rezervace Betlém v Hlinsku v domku čp. 362 možnost vidět zajímavou výstavu s názvem „Nejsladší sen jest klidný spánek“.

Koncert staré hudby

V neděli 9. 10. můžeme v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku navštívit koncert staré hudby nazvaný „Komorní hudba barokních Benátek” v podání uměleckého dua - Jan Kvapil (zobcové flétny) a Jan Čiřmář (loutny). Jan Kvapil je zároveň vynikajícím pedagogem, autor školy hry na zobcovou flétnu, proto koncert doporučujeme rovněž dětem. V úvodu tohoto koncertu zahrají žáci ZUŠ Hlinsko.