„Stávající přístroje jsou zroku 1967a bohužel jsou velmi poruchové. Promítačky které je nahradí jsou mladší ovíce jak dvacet let a jsou vdobrém technickém stavu,“ vysvětluje starosta města Aleš Jiroutek. Po loňských více než půlmilionových investicích do úprav interiéru a audio-videotechniky bude výměna promítaček další podporou pro rozvoj dobře fungujícího kina,“ hodnotí nákup Jiroutek.