Křest začíná v 18.30 hodin, poté bude následovat prodej prvních výtisků a autogramiáda autorů – A. Danielisové a T. Mangela.

Oppidum České Lhotice bylo až dosud jediným z významných českých oppid, kterému nebyla věnována přílišná publikační pozornost. Nová publikace je unikátem v mnoha ohledech - je vůbec první knihou v ČR, ve které byly použity 3D modelace pravěkých nádob, přináší také nejnovější archeologické poznatky a nálezy, zejména z bádání A. Danielisové.

Publikace představuje oppidum České Lhotice z mnoha různých aspektů. Je rozčleněna celkem do 12 tematických kapitol (výběrem - Keltové, Dějiny bádání, Opevnění, Život na oppidu, Kult a náboženství, Laténské osídlení Chrudimska a Pardubicka…) a je určena všem zájemcům - jak laikům, tak odborné veřejnosti.

Přijďte strávit předvánoční čas v keltském duchu.