Řemeslníci však na Lichnici budou pracovat dál. V samotné bráně praskl pískovcový nosník, a tak vedení města připravuje další projekt na zachování hradu.

„Končí poslední etapa konzervace barbakánu. Za poslední rok se podařilo zpevnit hradby kolem Lichnice a nově bude otevřená problematika vstupní brány," říká třemošnický starosta Miroslav Bubeník a pokračuje:

„V tuto chvíli není jasné, kdy samotné práce začnou. Nyní probíhá průzkum, co je třeba opravit a jak bránu zabezpečit. Do konce roku by měly být hotové posudky a poté začneme s přípravami oprav," dodává starosta Bubeník.

V souvislosti s přípravou oprav se během minulého týdne na Lichnici uskutečnil archeologický průzkum.

„Provedli jsme plošnou sondáž u reliktu zdi, abychom zjistili, jak se zdivo stavělo. Ukázalo se, že stavební vývoj byl velmi složitý a bude předmětem dalšího studia archeologů a stavebních historiků," říká archeolog Jan Musil.

Objevila se i jedna záhada. Barbakán byl postaven ve druhé polovině 15. století. Archeologové proto očekávali, že v jeho okolí naleznou střepy keramiky z tohoto časového období. Jenže se tak nestalo. Většina nálezů pocházela ze 13. století. Archeologové tak stojí před otázkou, co to může znamenat.

„Pravděpodobné jsou dvě možnosti: na místě současné brány stála mnohem starší stavba, o níž však nemáme žádné další zprávy. Nebo se jedná o druhotně uložené materiály v souvislosti s nám blíže neznámými terénními úpravami z 20. let 20. století," vysvětluje Jan Musil. Archeologové však zatím neplánují vlastní sondu a další průzkum. (lv)