Tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci letos předvede vesnická skupina ze Studnic u Hlinska.

V 10 a ve 13 hodin bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce. Průvod masek se poté vydá mezi jednotlivé roubené objekty. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: strakatého, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i židy. Během obchůzky se však musí připravit i na jejich nejrůznější žerty, ke kterým například od pradávna patří i pomazání obličeje zvláštním „mazadlem“.

V 15 hodin se masky shromáždí k závěrečnému obřadu nazvanému Porážení kobyly. Vyslechnou „masopustní testament“, v němž budou vzpomenuty „hříchy“, kterých se maska kobyly dopustila. Kobyla pak bude obřadně „poražena“ a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům uchovávaným po generace zdejšími obyvateli.

Vzhledem ke své výjimečnosti se ucházejí o zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Po tomto programu bude Veselý Kopec uzavřen až do 24. dubna 2010, kdy bude zahájena nová návštěvnická sezona.

(zr)