„Máme smutek a zármutek,
že nám ten masopust utek,
pečte šišky a kobližky,
k tomu korbel piva …“
(Masopustní popěvek z Hlinecka, 19. století)

Tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci letos předvede vesnická skupina ze Studnic u Hlinska. V 10 hodin bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce a průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: strakatého, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i židy.

Během obchůzky se však musí připravit i na jejich nejrůznější žerty, ke kterým například od pradávna patří i pomazání obličeje zvláštním „mazadlem“. V 15 hodin se masky shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou „masopustní testament“, ve kterém budou vzpomenuty „hříchy“ jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně “ poražena“ a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům tradovaným po generace zdejšími obyvateli.

Vzhledem ke své výjimečnosti se ucházejí o zápis na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

V červnu 2009 byly vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku zapsány do národního seznamu jevů tradiční a lidové kultury.
Návštěvníci samozřejmě budou moci nahlédnout do jednotlivých expozic Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 15.30 hodin. Budou mít možnost nákupu upomínkových předmětů, tiskovin a drátované keramiky. Občerstvení pro návštěvníky je připraveno ve stylové hospůdce „Na vejměnku“ přímo v areálu muzea.

Po tomto programu bude Veselý Kopec uzavřen až do 24. dubna 2010.