Celou akcizahájí v deset hodin průvodem účinkující. Doprava bude celý den odkloněna na objízdné komunikace.