Během pěti hodin si návštěvníci akce mohli prohlédnout a poslechnout šestery varhany a seznámit se s jejich historií.

Maraton začal v zámecké kapli v Chrasti, kde se hudbymilovným návštěvníkům poprvé při hře na barokní pozitiv představil Miloslav Šimek, žák předního českého improvizátora prof. Jaroslava Vodrážky, a mladý talentovaný zpěvák Jakub Koś. Dalšími zastávkami byly varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti, sv. Václava v Řestokách, sv. Václava v Rosicích, kde tóny varhan doprovázelo i zvonění zvonu, a v nově opraveném kostele sv. Martina v Chrašicích.

Zakončení maratónu se uskutečnilo ve zcela zaplněném kostele sv. Markéty v Podlažicích. Velké díky patří orgánizátorovi akce a zároveň i průvodci celého maratonu panu Miroslavu Pošvářovi.

Jana Beranová