Pěvecké sdružení Moravských učitelů založil významný pedagog a skladatel profesor Ferdinand Vach. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od doznívající vlastenecké nostalgie a moravského folklórního provincionalismu. Položil tak základy moderní sborové interpretace, opřené o požadavek suverénní technické dokonalosti umocněné hlubokým procítěním ideového obsahu a stylovou vytříbeností, vyžadující zcela novou koncepci umělecké práce - zpěv zpaměti, absolutní intonaci, vyspělou hlasovou kulturu, progresivní dramaturgii. V programu zazněl výběr české a světové sborové tvorby při vzpomínce 80 let od úmrtí Leoše Janáčka.