Troufám si tvrdit, že v plné šíři osvědčí to, že základem naší civilizace je solidarita a sounáležitost a že bude záležet skutečně na každém z nás, jak tato zkouška dopadne. Rádi bychom vyjádřili obrovské poděkování všem těm, kteří nejvíce nesou na svých bedrech tíhu současné situace – odvážným lékářům/lékařkám, pečovatelům/pečovatelkám v domovech pro seniory, zaměstnancům v nákupních centrech, a mnoha dalším nyní nepostradatelným profesím.

Bez výjimky děkujeme všem dobrovolníkům/dobrovolnicím, všem těm, kteří nezištně šijí roušky! Na počest všech, bez kterých by se život doslova zastavil, bude nyní v noci svítit věžička Mydlářovského domu červenou barvou. Ta je, nejen v křesťanské symbolice, barvou lásky, života a v neposlední řadě i barvou symbolizující obětování se pro druhé.  

Děkujeme, společně to zvládneme!

Břetislav Oliva, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi