Pašije jsou vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista, tento termín se používá jak pro texty samotného evangelia tak i pro dramatické, hudební či jiná zpracování tohoto tématu. Šest desítek mladých lidí z Litomyšle se rozhodly vtisknout jim novou podobu a ztvárnění. Díky dotacím z programu Make a connection tak mohlo vzniknout zajímavé muzikálově laděné dílo, které představuje v nové podobě tradiční velkopáteční pašije podle sv. Jana. Autorem hudebního doprovodu je Petr Jiříček. Originální zpracování se těší velké oblibě a představení Živých pašijích jsou hojně navštěvovaná po celé republice. (red)