Poslední leč se konala v kulturním domě v Třemošnici a byla zahájena fanfárami na lesní roh.

Po přivítání přítomných a zaznění tónů písničky „Já jsem malý mysliveček“ zahájili myslivci svůj bál. Sálem vyzdobeným smrkovými stromky a větvičkami zněly písničky k tanci i poslechu. Příznivci Hubertova cechu si během taneční zábavy zakoupili i losy do bohaté tomboly. Výherci pak získali leccos, největší výhrou bylo srnčí, kančí, zajíci, bažanti nebo divoké kachny.

Hrálo se až do rána a všichni se báječně bavili. Poslední leč představovala i důstojné rozloučení milovníků svatého Huberta s letošní mysliveckou sezónou.

Pavel Kalina