I když je vždy v pondělí na hradech a zámcích zavírací den, neplatí to o Lichnici. Kastelánka Iva Matyková měla z kraje tohoto týdne dohodnuté různé skupiny návštěvníků. Přišly třeba děti z letního tábora v Citkově u Vápenného Podola. Jak uvedl jejich vedoucí Roman Harmant, tématem letošního pobytu je středověk. „Akce na Lichnici nám přišla proto velmi vhod, rádi jsme přišli,“ řekl Roman Harmant.

Rytíři krále Jana jezdí na Lichnici pravidelně, a to vždy na týden. Tráví zde nejen pěknou dovolenou, ale ochotně předvádí zájemcům souboje s mečem nebo sekyrami či ukazují, jak se navléká těžké brnění na tělo.

Kastelánka hradu Iva Matyková návštěvníkům vysvětlila pravidla letošní turistické hry. Každému, kdo si zakoupí pohled Lichnice, dává na zadní stranu kartičky turistické razítko. Soutěžící musí získat pět razítek na pohledech z různých kulturních památek Železnohorského regionu. Když je potom zašle na Informační centrum do Heřmanova Městce, bude v automaticky zařazen do slosování o krásné ceny s tématikou z regionu.

(pk)