Soustředění, kterého se zúčastnilo 71 dětí a mládeže z obou tanečních klubů a z části i veřejnosti, bylo zaměřeno na moderní tanec a společenský tanec párový. Program začínal hodinovou ranní rozcvičkou, společnou pro všechny věkové třídy, vyjma předškolní skupiny. Následoval 2 hodinový taneční blok techniky, ve kterém byly děti již rozčleněny podle výkonnosti. Po obědě a poledním klidu následoval 2,5 hodinový taneční blok zaměřený nejen na techniku moderny, ale i fyzickou zdatnost. Mladí tanečníci se učili nejen taneční techniku, ale zaměřili se i na taneční variace.

V časových prodlevách, určených pro odpolední relaxaci se děti vyřádily venku, při různých vědomostních a tělovýchovných hrách. Naučily se dávat první pomoc, připomněli si základní znalosti chování v krizových situacích – telefonát se záchrannou službou a podobně. Během odpoledních i večerních her stmelovaly kolektiv prací ve skupině, prospěšné bylo i plnění individuálních a skupinových úkolů, zaměřených na zvýšení sebevědomí, koordinaci skupiny, či veřejné vystupování před publikem.

Celý program byl připraven tanečníky a lektory TS Ridenda při MKK Hlinsko a MD Dance studia Chrudim.

TS Ridendo i MD Dance studio by tímto chtělo poděkovat všem rodičům za jejich důvěru, při svěření jejich dětí do naší péče.

Přejeme všem hezký zbytek léta a těšíme se na shledání v další taneční sezóně!


Tereza Šustrová, vedoucí TS Ridendo