Někteří jsou zde vůbec poprvé. Proto bylo nezbytné objekt před dvěma lety rekonstruovaného kulturního klubu opatřit dobře viditelným nadpisem, který doposud chyběl.

Bezesporu přispěje i k lepší orientaci autobusů přivážejících početné soubory vystupujících. Odbočíte-li nyní kousek za náměstím z ulice Heydukova ke kulturnímu klubu, nepřehlédnete logo a nadpis umístěný na markýze nad vchodem do KKS.

Ve večerních hodinách označení svítí a láká tak k návštěvě všech kulturních pořadů. Stejně tak se dočkalo lepšího označení i velké odstavné parkoviště v blízkosti kulturního zařízení.