Po týdnu, v neděli 20. března, si připomeneme díla dvou významných skutečských osobností na koncertě nazvaném Pocta V. J. Tomáškovi a V. Novákovi.

Zazní jedna z nejkrásnějších Novákových skladeb – Slovácká suita a mistrovský Tomáškův klavírní koncert – vše s úžasným zvukem orchestru Komorní filharmonie Pardubice a s vynikajícím klavíristou Janem Simonem.

Březen nám přinese i další, bezpochyby příjemný večer v městském muzeu, kde na komorní pódium nastoupí čtveřice brilantních hráčů na saxofony.

České saxofonové kvarteto nás s programem nazvaným Od klasiky k jazzu potěší ve středu 23. 3.

Hned následující víkend bude programově nejvíc naplněn. Po dvoudenní sborové přehlídce, kterou také doporučujeme vaší pozornosti, se v neděli dočkají všichni příznivci operety.

Vídeňská krev slibuje zážitek v podobě světoznámých melodií i výpravnou podívanou v neděli 27. 3.

Na všechny uvedené programy jsou vstupenky v méně či více omezeném počtu ještě k dispozici. V prodeji jsou samozřejmě i lístky na koncerty a představení v dubnu a v květnu.

V případě zájmu se obracejte na odbor kultury MěÚ, který zajišťuje předprodej (tel.č.: 469 326 486/487, mobil: 731 557 422/477.
POZVÁNKA NA NEDĚLI: Prodaná nevěsta patří do zlatého fondu

Prodaná nevěsta si od své premiéry vydobyla zasloužený obdiv obecenstva a později i světové renomé. Je stálicí repertoáru českých operních divadel a právem patří do zlatého fondu světové opery. V provedení renomované plzeňské operní scény se navíc diváci mohou těšit na originální plzeňské kroje. Na přehlídce Opera 2003 byla Prodaná nevěsta v podání plzeňské opery označena za nejlepší inscenaci přehlídky a od té doby sklidila řadu úspěchů i na zahraničních scénách v Japonsku, Německu a Švýcarsku.

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabízí svým návštěvníkům moderní a maximálně komfortní prostředí. Operní i jiná představení, stejně jako jedinečné koncerty si diváci mohou vyslechnout v pohodlí čalouněných divadelních sedadel, v sále s výbornou akustikou a nezbytným zázemím, včetně divadelního baru. Vybudované orchestřiště a dostatečně prostorné jeviště umožňuje uvádět i velká operní díla, jakým je třeba i Prodaná nevěsta.

Nenechte si ujít příležitost zhlédnout naši nejkrásnější národní operu. Nemusíte absolvovat cestu do vzdálených operních domů v Praze, Plzni nebo Ústí n. Labem, stačí přijet do Skutče. Dostane se vám laskavého přijetí a laskavá bude i cena vstupenky.

Neděle 13. 3. od 16 hodin, velký sál Kulturního klubu Skuteč
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta – Divadlo J. K. Tyla, Plzeň

VIII. ročník festivalu nabízí rozmanité festivalové menu

Skuteč – Nevíte, co si z pestré nabídky koncertů a představení VIII. ročníku festivalu vybrat? Která budou ta pravá a nejlépe uspokojí vaše očekávání tím, že ve vás zanechají nezapomenutelný dojem? Snad vám náš stručný popis pomůže rychle se zorientovat v bohatém festivalovém menu.

13. 3. Prodaná nevěsta – mistrovské dílo Bedřicha Smetany
Nejpopulárnější česká národní opera a jedna z nejlepších oper světové operní tvorby. Rozjásaná, hravá, taneční, veselá a navíc s tradičními plzeňskými kroji – taková je Prodaná nevěsta v podání výborné operní scény divadla J. K. Tyla v Plzni.

20. 3. Pocta V. J. Tomáškovi a V. Novákovi
Poctou skladatelům, jejichž jména festival nese ve svém názvu, bude koncert složený z děl obou mistrů. Klávesy koncertního křídla na pódiu velkého sálu se rozezvučí pod doteky mistrovských prstů vynikajícího klavíristy Jana Simona. V druhé části programu díky Komorní filharmonii Pardubice své smysly potěšíme Slováckou suitou V. Nováka.

23. 3. Originální koncert saxofonového kvarteta

Provokativní a mnohdy živočišný zvuk saxofonu láká k návštěvě koncertu v muzeu. Koncertní program nazvaný Od klasiky k jazzu je ukázkou toho, jak se Českému saxofonovému kvartetu daří spojovat hudební epochy a styly. Repertoár, v němž kromě klasiky zazní např. i skladba Jaroslava Ježka nebo Gerge Gerswina, přiláká jistě i mladé publikum.

25. – 26. 3. Přehlídka pěveckých sborů
Odlehčením a současně žánrovým zpestřením festivalu je pravidelná Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů. Na pódiu kulturního klubu se pravidelně vystřídá necelá desítka sborů ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Návštěvníci tak mohou posuzovat úroveň jednotlivých sborů, stejně jako repertoárové zaměření i celkovou image sboru.

27. 3. Vídeňská krev

Klasickou operetu bohatou na typicky vídeňské straussovské melodie v programu festivalu představí Moravské divadlo Olomouc. Množství známých melodií, veseloherní náboj, komika a bezstarostná pohoda kořeněná lehkomyslností - to vše slibuje krásný divadelní zážitek.

3. 4. Labutí jezero

Máte jedinečnou příležitost balet poprvé vidět na jevišti skutečského kulturního klubu, a to v provedení Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. Ačkoli ve světovém baletním odkazu najdeme mnoho znamenitých titulů, jen jeden z nich pronikl do širokého povědomí veřejnosti jako synonymum klasického tance - Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského.

10. 4. Dvořákova Mše D dur

Radostné a jasné dílo, jež prozrazuje Dvořákovu důvěrnou znalost chrámové hudby českého venkova, bylo původně zkomponováno pro sóla, smíšený sbor a varhany. Zvuk chrámových varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči bude doplněn sborovým zpěvem domácího PS Rubeš a chrudimského PS Slavoj a výborných sólistů.

17. 4. Čtvero ročních období

Soubor čtyř houslových koncertů je nejznámějším dílem Antonia Vivaldiho. Oblíbilo si jej i mnoho lidí z řad těch, kteří jinak klasické hudbě příliš neholdují. Zážitek z nádherného díla jistě umocní překrásné prostřední poutního kostela Na Chlumku v Luži a unikátní protagonisté: houslový virtuos Ivan Ženatý a uznávaný soubor Barocco sempre giovane.

20. 4. Pergolesiho Stabat mater

Stabat mater je vrcholným dílem jednoho z nejslavnějších a nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy – Itala Giovanni Battista Pergolesiho. V prostředí kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči dílo uvede Smyčcový kvartet Konzervatoře Pardubice spolu Pardubickým dětským sborem Iuventus Cantans.

7. 5. Velkolepé provedení Requiem
Giuseppe Verdi strávil svůj život hloubáním o lidském srdci, ve svých dílech odhaloval drama lidské situace: za pomoci hudby, příběhů a rozmanitých postav. V Kulturním klubu Skuteč zazní jeho Requiem v jedinečném provedení Filharmonie Hradec Králové, spojených pěveckých sborů, vynikajících zahraničních sólistů a pod vedením dirigenta Thomase Franka.

15. 5. Závěrečná opera Aida
Opera Aida je obvykle považována za vyvrcholení Verdiho celoživotního operního díla. Každopádně se řadí k nejlepším dílům světové operní tvorby. V podání Severočeského divadla Ústí n. L. se postará o důstojné zakončení celého festivalu.