Mimo tuto dobu mohou zájemci přijít na základě dohody, když si zavolají na telefonní číslo 604 637 950.

Topol se nachází tři kilometry východně od Chrudimi v nadmořské výšce 260 metrů. Ves je poprvé připomenuta v roce 1399. Nejstarší známé osídlení je doloženo již kolem roku 4000 př. n. l. Bylo na hraně terasy nad řekou Chrudimkou, kde se nachází ostroh zvaný „Na hradě“. Zemědělský lid lengyelské kultury tu vybudoval jedno z nejstarších hradišť na Chrudimsku. Podruhé se tu usadili nositelé slezsko–platěnické kultury ze starší doby železné, asi 750-400 př. n. l. V tuto dobu bylo hradiště opevněno mohutným valovým náspem.

V současné době (údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001) žije v Topoli 167 obyvatel a obec má 61 popisných obydlených čísel.
Obec v posledních letech ožívá. Na místě směrem na Vejvanovice vyrostlo několik nových rodinných domů. Některé nezpevněné cesty byly pokryty asfaltovým povrchem a zrekonstruována je část kanalizace. V obci je plynofikace.