Žáci základních a středních škol měli možnost festival navštívit již v předstihu v uplynulém týdnu. Studenti hlineckého gymnázia shlédli snímek René od režisérky Heleny Třeštíkové. Jedná se o časosběrný dokument zobrazující dvacet let života několikrát trestaného recidivisty. Třeštíková za tento dokument obdržela jako první český dokumentarista cenu Evropské filmové akademie. Po shlédnutí tohoto snímku se studentům představil i sám hlavní aktér dokumentu René Plášil. Recidivista s provokativním tetováním „Fuck of People“ na krku svým vyprávěním zaujal. Terčem otázek studentů se René stal i v následné diskuzi.

Slavnostní zahájení veřejné projekce festivalu se poté konalo v pondělí 6. dubna. Za město Hlinsko se akce zúčastnili i starostka města Magda Křivanová a místostarosta Pavel Šotola. Pořádající organizaci Člověk v tísni zde při úvodním slovu reprezentovala Lenka Lovicarová.

Před představením prvního snímku vystoupili studenti hlineckého gymnázia s krátkým anglickým vystoupením vtipně poukazujícím na nesmyslnost xenofobie.

Následný francouzsko-bulharský dokument Město Romů diváky zaujal a byl podkladem pro pozdější diskuzi s přizvanými hosty. Těmi byli sociální kurátoři a odborníci na problematiku integrace menšin Radek Flosman z pardubického magistrátu, Roman Alvarez z Městského úřadu Hlinsko a Kateřina Šmahelová, studentka Univerzity Pardubice.

V této diskuzi debatéři nastínili současné problémy integrace romské menšiny v České republice. Jedná se o stále aktuální téma, jehož řešení je dle přizvaných hostů v nedohlednu. Nicméně jejich úsilí přináší i pozitivní výsledky. Mezi tyto můžeme zařadit například úspěšné integrování irácké menšiny přímo v Hlinsku.

MARTIN PAVLIŠ