Centrum Jana XXIII. uspořádalo v neobvyklém prostředí mezi paneláky sehrané pásmo z Betléma.

V poklidné atmosféře děkanského kostela se zase na druhý svátek vánoční konal koncert za účasti hudebního souboru Vysočan a Malého žesťového souboru. Chrámový sbor pod vedením Libora Knotka přednesl mimo jiné i Rybovu Českou mši vánoční.

(red)