V krásně vyzdobené kapli Nanebevzetí Panny Marie v Prachovicích zakončila Štědrý den sváteční půlnoční mše. Slovem a zpěvem jí provázela tradičně farářka Církve čs. husitské Alena Tučková. Při slavnostním čtení mimo jiné zavzpomínala na strasti života a lásky, válek, na naše zesnulé, ale také na prezidenta Václava Havla. Při odchodu věřících podala každému ruku, popřála krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Nejslavnější koledu „Narodil se Kristus Pán” si zase na úvod půlnoční vánoční mše připomněli občané Chrudimi v zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hned po tomto slavnostním úvodu přistoupil arciděkan Jiří Heblt k betlému, historické památce kostela, a vložil do jesliček Jezulátko, které přinesl ve svých dlaních. Následovala slavná půlnoční mše, kterou provázel chrámový sbor, orchestr, zpěváci - sólisté a varhany. Z kůru se prostorem chrámu postupně nesly jednotlivé věty České mše vánoční, slavného díla Jakuba Jana Ryby.

V Hlinsku se tradiční půlnoční mše konala v děkanském kostele Narození Panny Marie, kde administrátor farnosti Gabriel Burdej zavzpomínal i na bývalého prezidenta Václava Havla. Na závěr si přítomní zazpívali koledu neodmyslitelně patřící k vánočním svátkům -Narodil se Kristus Pán.

(pk,vm,rl)