Roční Sofii, příslušnici druhu orla stepního, se dokonce ve volné přírodě natolik zalíbilo, že odlétla na svých jeden a půl metru dlouhých křídlech kamsi do přilehlé rokle, kde musela být později dohledána za pomoci vysílačky upevněné na jejím těle.

Na hradě ovšem nechyběli ani příslušníci dalších dravých ptačích druhů, k vidění tu byl například puštík, poštolka pestrá, raroh jižní i raroh velký, dvě káňata Harrisova nebo sup africký.

7Řád pěvců tady reprezentovalo rychle odrůstající mládě impozantního krkavce velkého, s nímž se mohou lidé stále častěji setkat právě v lokalitě Železných hor, kde se zřícenina hradu Lichnice nalézá.

Jak odborníci připomněli, například orla mořského je v současné době možno pravidelně pozorovat například v oblasti velkých rybníků na Pardubicku, kde se tento obr mezi dravci vyskytuje.