Přihlášeno je na 120 soutěžících dětí od první do deváté třídy rozdělené do dvou kategorií z celého Pardubického kraje. Předpokládaný start první hlídky na trasu je v 9.15 hodin přímo z areálu záchranné stanice a očekávané ukončení celé soutěže je okolo 16.30 hodin v prostorách letního tábořiště na loukách pod areálem záchranné stanice. Zde čeká i pro nesoutěžící oběd a skromné pohoštění. Po slavnostním ukončení soutěže se přesouváme do Proseče na rozhlednu Terezku, která je všem účastníkům zpřístupněna zdarma.