Již třetí žákyně tanečního oddělení ZUŠ Chrudim úspěšně složila přijímací zkoušky na Taneční konzervatoř v Praze a byla přijata k osmiletému studiu.

Po Anně Novotné a Kláře Votoupalové se vydává na dráhu profesionální baletky také Pavlína Kopecká.

„Tato desetiletá dívenka byla jednou z patnácti z celé České Republiky, kterým se podařilo projít všemi třemi koly přijímacího řízení,“ řekla její učitelka Pavla Kymplová, která si společně s celým tanečním oddělením přeje, aby Pavlínka jednou tančila na scéně Národního divadla.