Na její realizaci se podílejí dva autoři a zároveň občané tohoto města, a to Zdeněk Sejček a Milan Žanda. První je autorem textu, který doprovází 62 celostránkových barevných, s velkou citlivostí zařazených snímků Žandových.

Publikaci o velikosti 25 x 19 cm byla tiskárnou TASK s.r.o., Pardubice věnovaná značná pozornost jak ve vazbě v tvrdých kartonových deskách, tak vnitřní grafické úpravě.

Při jejím otevření najde zájemce vždy na levé straně celostránkový snímek místa, proti němuž je vpravo umístěn příslušný text uvádějící vznik pomístního jména, jeho několikeré časové proměny a pozdější závažnost v historickém vývoji obce.

Součástí knihy je přehledná mapa s číselným označením popisovaných míst. Stává se tak nedílnou součástí zmapovaných pomístních jmen a přehledným vodítkem v dané lokalitě.

Zjištěných pomístních názvů, někdy i v průběhu střídajících se generací zapomenutých, je více než šest desítek.

Zvolená velikost písma, celkové ladění vhodně zvoleného papíru a se značným vkusem uvedené fotografické snímky na přední i zadní knižní desce zvýrazňují kvalitní estetickou úroveň tohoto tisku.

Ronovští tak dokládají, že stále existují nevyužité možnosti, které nejenže obohacují regionální kulturu, ale jsou příkladem pro možné následování.

Podobné tiskem podchycené zajímavosti jsou tak vkladem do mozaiky celostátního kulturního dědictví.