Ve středu 2. listopadu 2011 se od 19 hodin v Kulturním klubu Skuteč pod taktovkou Mgr. Tomáše Židka představí víc jak stovka účinkujících.

V programu zazní předehra ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta, koncert pro violoncello a orchestr od A. Dvořáka a slavné Requiem skutečského rodáka V. J. Tomáška. Vedle PS Rubeš budou zpívat sbory Salvátor, Cantus Amici a PS Konzervatoře Pardubice.

Sbory i výborné sólisty svojí hrou doprovodí Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice.