Děti z malotřídní školy ve Stolanech pod vedením paní ředitelky Marty Lederové proto popadly vozík, přibraly si igelitové pytle a začaly nevítané „ozdoby“ přírody uklízet. Neušly ani jeden celý kilometr a vozík byl už úplně vrchovatý.

Úklid po nevychovaných lidech tedy přinesl své ovoce. Teď už je cesta ze Sobětuch do Stolan čistě upravená a procházka po ní mnohem veselejší. Teď už nezbývá, než si přát, aby se na pochodníky usmívalo co nejčastěji také sluníčko.

(ml)