Jeho realizace je rozdělena do několika klíčových aktivit. Jedná se zejména o projektové vyučování, o průpravu k výuce cizího jazyka a o kurzy počítačové gramotnosti pro žáky, o tvorbu výukového softwaru pro žáky s těžkým zdravotním postižením, o další vzdělávání pedagogických pracovníků jako prostředku jejich odborného a profesního růstu a o netradiční formu několikadenní výuky žáků v přírodním prostředí založené na pedagogice prožitku.

Zcela ojedinělým a novým cílem projektu je poskytování poradenských služeb běžným mateřským a základním školám skutečského regionu. Poradenské služby jsou poskytovány hlavně žákům se zdravotním postižením integrovaným v těchto typech škol, jejich učitelům a rodičům. V rámci projektu jsou vytvářeny vhodné terapeutické programy pro integrované žáky se zdravotním postižením a žáky se sociálním znevýhodněním. Jedná se o pestrou nabídku programů keramické a pracovní dílny v duchu arteterapie a ergoterapie, o komplexní rehabilitační péči v moderně zařízené a vybavené terapeutické místnosti pod vedením odborného cvičitele zdravotní tělesné výchovy. Žáci mají možnost využít rehabilitační míčkový bazén, masážní lůžko, soupravy molitanových rehabilitačních kostek, koutek k duševní hygieně s muzikoterapií, aromaterapií, terapií barev, canisterapii apod.

Dalším cílem poradenských služeb jako klíčové aktivity projektu je poskytování speciálně pedagogických služeb z řad odborníků – logoped a logopedické asistentky, psychoped, etoped, sociální pedagog – při tvorbě individuálních vzdělávacích a podpůrných plánů, při tvorbě metodických materiálů, logopedické péči, při řešení problematiky šikany, záškoláctví, při práci s minoritními skupinami, při práci se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků projekt bude významným způsobem ovlivňovat práci s handicapovanými žáky v oblasti počítačové gramotnosti, ve využívání informačních a komunikačních technologií ve školním vzdělávacím programu. Vzdělávání je důležité i pro tvorbu výukových materiálů a prezentací určených dětem, v přípravě projektového vyučování, v oblasti zlepšování jazykové vybavenosti či v práci s minoritní skupinou, v oblasti náročných životních situací dítěte a v oblasti poradenských služeb.