Ivo Šulc, Kristina Uhlíková & Jan Uhlík jsou autory publikace nazvané "František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan". I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnována odpovídající pozornost. Totéž platí i pro další členy rozvětveného rodu, jehož zakladatelem se tento významný mimopražský architekt a stavitel druhé poloviny 19. století stal. Kniha, která je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů, představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze staršího a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu. Publikaci můžete zakoupit v pokladně Regionálního muzea Chrudim nebo objednat na adrese bujnochova@muzeumcr.cz.