Zatímco expozice obuvnictví vzniká uvnitř budovy, o těžbě a zpracování kamene bude unikátní formou vypovídat expozice, jež je z velké části venkovní. Díky přikoupení sousedního pozemku u muzea vzniká jakýsi malý skanzen s ukázkami těžby a zpracování žuly a opuky. Zcela nový výstavní prostor pro kamenickou historii bude vybudován ve sklepě muzea, kde byly doposud jen nevyhovující depozitáře.

Připravovaná venkovní expozice provede návštěvníky pomocí jednotlivých zastavení fiktivním lomem a jeho typickými pracovišti v období od konce devatenáctého století do poloviny století dvacátého. „Skutečsko je geologicky velmi pestrou oblastí označovanou také jako Železnohorský pluton či Skutečsko–nasavrcký masiv. Na relativně malém území se zde nachází rozmanitá geologická skladba – granodiorit, žula, rohovec či opuka“ říká vedoucí skutečského muzea Libor Aksler. Vzorkovnice představí nejtypičtější druhy kamene ve třech povrchových úpravách – leštěné, pemrlované a bosované. K vidění bude i kovárna s funkční výhní, kde budou v době skutečských jarmarků probíhat i živé ukázky práce kováře.

Prostředí celé expozice má evokovat skutečný lom, včetně ukázek těžby v jámovém lomu a možnosti vyzkoušet si jeden ze způsobů dopravy kamene na povrch. Ukázka stěnového lomu napoví, jak se kámen dobýval začátkem 20. století. „Vytěžený“ kámen bude odvážen vozíkem. Součástí expozice jsou tři autentické „boudy“, ve kterých se kámen dále zpracovával.

Atraktivní bude závěr prohlídky, v němž bude možné se projít po vzorkovnici dlažeb na přístupovém chodníku s různými typy a skladbami dlažeb: řádkovou, kroužkovou, skotskou a dalšími,“ doplňuje Libor Aksler.

Obě expozice, obuvnická i těžba a zpracování kamene se ve Skutči budují díky dotaci z fondu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 14,5 mil. Kč. Celkové rozpočtované náklady činí 18,8 mil. Kč a zahrnují, kromě výstavby nových expozic také rekonstrukci stávajícího objektu muzea.

Otevření návštěvnicky atraktivního skutečského muzea s novými expozicemi je předběžně naplánováno na konec září.

(bal)