Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který obsahově navazuje na právě probíhající výstavu Škola – základ života. Mimoto si budou moci návštěvníci zdarma prohlédnout všechny výstavní prostory a zcela mimořádně bude po dobu trvání muzejní noci vystavena Žlutá kniha skutečská – nejstarší dochovaná městská kronika, která byla založena roku 1457.

Program: 17.00 hodin – zahájení tancem (jen při příznivém počasí): mažoretky a country tance ze ZŠ Smetanova; 18.00 hodin – Z pohádky do pohádky: provede vás pěvecký sbor Smíšek ze ZŠ Komenského; 19.00 hodin – Cesta českého učitele po Indii: o zážitky se s Vámi podělí Mgr. Jan F. Teister; 21.30 hodin – Nokturno nejen pro osamělá srdce: hudební pohlazení Aleše Křivského, Kláry Novotné a jejich hostů.