Šlo vhistorii o úplně první sraz rodáků, občanů a přátel obce Tisovce a jeho místních částí – Dřeveše, Kvasína,Vrbětic a Otáňky. Asi tři stovky lidí příjemně prožily páteční odpoledne. Program začal ve 14 hodin mší svatou u křížku ve Dřeveši, poté následovalo slavnostní zahájení vnovém areálu u obecního úřadu. Vbudově bývalé mateřské školy byla připravena výstava kronik, fotografií, třídních knih, výkazů a ukázek prací žáků ZŠ Prosetín a keramika paní Hankové zVrbětic. Kdobré náladě přispělo vystoupení žáků ZUŠ Skuteč – Rubešáček, dále předvedli své písničkové pásmo Karla Hašlera ochotníci zPředhradí a do večerních hodin vyhrávala kposlechu skutečská kapela Ševcovanka. Večer se konala taneční zábava se skupinou Strejci.

Program obohatil svým nezapomenutelným přednesem prof. Radovan Lukařský, přednesl báseň Františka Halase : Já se tam vrátím. Dále byla přítomna starostka města Hlinska Magda Křivanová a radní Pardubického kraje Petr Šilar.