Pro návštěvníky, kteří přišli v hojném počtu, byly připraveny expozice chovatelské, zahrádkářské, dále pak výstavy osiv, sadby, mechanizace, ekologie a historie školy.

V expozici zahrádkářů poskytovala pěstitelům v sobotu paní ing. Vránová rady týkající se ochrany proti chorobám a škůdcům u jednotlivých druhů plodin. K zhlédnutí byly též práce žáků, výrobky z keramiky, obrazy a šperky.

Velká část návštěvníků si současně prohlédla i areál školního statku ve Vestci. Vzhledem k velkému zájmu dětí ze základních i mateřských škol byla zajištěna v pátek kyvadlová doprava mezi školou a statkem.

Poděkování patří všem organizacím, žákům a zaměstnancům školy, kteří se na realizaci tradiční akce podíleli. Návštěvnost ovlivnilo jistě i příznivé počasí.

Anna Pochobradská a Ludmila Kabelová, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim